ikea_turkey_mv

ikea_turkey

@ikea_turkey_mv

🚛ارسال تضميني'مدت ارسال ١٦روز كاري 🛍تسويه كامل قبل از ارسال 💸هزينه ارسال برعهده مشتري است ☎️00905531715698 ☎️00905513874592 WhatsApp09376089370